Stg. HSWE

Stichting Hoop Straatkinderen en Weduwen in Ethiopië:

Contact:  Nico Smits, Stal 221, 9205 AL Drachten                                                       

Tel.: 0512-840258    E-mail: n.smits@chello.nl

De stg. HSWE is opgericht op 26 mei 2008 door Abele Ploegh, Dirk Jan Feenstra en Gerard Otto Brink o.l.v. mr. Willem Jan Velema.

Doel en hulp

  • het verlenen van hulp en bijstand aan (straat)-kinderen en weduwen in Ethiopië
  • het verzorgen van educatie en beroepstraining aan (straat)kinderen in Ethiopië. één en ander in samenwerking met plaatselijke kerken en organisaties.
  • de hulp zal worden verleend zonder aanziens des persoons en/of religieuze achtergrond, onder gebruikmaking van alle mogelijke middelen die hiervoor beschikbaar komen.

De stg. HSWE is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en aldus toegelaten in Nederland. ANBI nr.: 819461301

Andere nuttige gegevens: KvK Nr.: 01132079   Rabobank IBAN nr.: NL14RABO0129276553