Wat is New Creation?

Vanuit een christelijke levenshouding-visie willen wij ons inzetten voor de minder bedeelden in Ethiopië

New Creation is een Non Governmental Organisation, die in Ethiopië straatkinderen, weduwen en ouderen wil ondersteunen. New Creation heeft haar zetel in Debre Zeit (Bishoftu). Voor de uitvoer van de projecten beschikt NC over een compound, van waaruit gewerkt wordt. Hier vinden ook de trainingen plaats van zowel weduwen als (oudere)-kinderen (dropouts). De trainingen zijn bedoeld om hen meer kans te bieden in de maatschappij.

Stichting Hoop Straatkinderen en Weduwen in Ethiopië (HSWE) is een in Nederland gevestigde organisatie die dit werk onder de aandacht brengt en als actief wervende organisatie voor gelden zorgt om dit werk te kunnen uitvoeren.