Visie en doel New Creation

Vanuit een christelijke levenshouding biedt New Creation hulp aan (straat)kinderen, weduwen hun kinderen en kleinkinderen, en ouderen in een familiegerichte omgeving waar waarden zoals liefde, respect en verantwoordelijkheid worden ontwikkeld en mogelijkheden worden geboden om te voorzien in hun eigen levensbehoeften, zodat zij een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan.

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” 2 Korinthe.5:17 (Herziene Statenvertling)