Steun New Creation

Hoewel het de bedoeling is dat financiënen niet alleen in Nederland, maar ook in Ethiopië, worden gegenereerd, zal het duidelijk zijn dat hulp aan doelgroepen als kinderen, weduwen en ouderen niet zonder financiële steun vanuit Nederland kan bestaan. Vandaar dat wij een dringend beroep doen op u hulp hierin. Alleen dan kan het werk in Ethiopië doorgaan.

Zie voor steun en sponsering de website: https://www.hoop4ethiopia.com/