Wie is New Creation

Co en Marja Tollenaar wonen sinds december 2001 in Ethiopië en zijn samen, met twee Ethiopische vrienden, de oprichters van New Creation.

2001-2006 met SIM (Serving In Mission)
Gasthuis managers in Babogaya-Debre Zeit (Bishoftu) voor twee jaar.
Algemene managers op een SIM compound nabij het Langano meer voor twee jaar.

2006-2007 NGO Passion Connects Ethiopia
Starten, opzetten van de NGO en van projectplannen voor straatkinderen en landbouw.

Sinds juli 2007 Community and Family Based Support NGO “New Creation”
Starten, opzetten en toepassen van projectplannen voor straatkinderen en training van weduwen voor een betere toekomst. Vanaf eind 2014 is hier ook de zorg voor ouderen bijgekomen.